Jak jsme dopadli…ve Vsetíně

Soubor se dne 28.3.2015 zúčastnil se svou novou inscenací „Advent“ na  přehlídce ochotnických divadelních souborů  ve Vsetíně. Jednalo se o postupovou přehlídku na „Národní přehlídku ochotnických divadelních souborů ve Volyni“, která je jen poslední krok na Jiráskův Hronov.

Soubor byl velice úspěšný, už podle hodnocení poroty a také dle řady získaných ocenění.

Ocenění byli:

Lenka Vráželová – za hlavní roli Františky
Jitka Strbačková – za roli Roziny
Jaroslava Korabiková – za roli revírníkovy ženy
Miroslav Urubek – za roli Jury Podešvy
Josef Králík – za roli revírníka
Gustav Řezníček – za režii
Martin Františák – za dramatizaci hry

Dále dostal soubor doporučení na „Národní přehlídku do Volyně“ s tím, že nemohla být udělena nominace žádného souboru vzhledem k nesplnění počtu zúčastněných souborů na přehlídce. Nicméně věříme, že porota bude vybírat z ostatních doporučení jak nejlíp bude umět.

Přehlídka byla pro soubor velice úspěšná a je to motivace pro další práci.