Archiv autora: Jan Hanuš

PREMIÉRA a SPONZOŘI

Máme stanoven den premiéry! – 21.5.2022
Podrobnosti (hodinu, cenu…) sdělíme později.

K nastudování nového divadelního představení soubor děkuje:

-MěÚ Karolinka za finanční dotaci
-OÚ Hovězí za poskytnutí zázemí a podmínek pro činnost souboru
-firmě ZAMET Nový Hrozenkov za sponzorský dar
-společnosti Lesy augustiniánského opatství Nový Hrozenkov za sponzorský dar